איך ילדים רוכשים קריאה?

לימוד הקריאה הוא תהליך שמתחיל עם קריאה מפענחת, היינו לימוד הצלילים של האותיות, והרכבת המילים. שלב ההמשך הרכישה של היכולת להבין את הנקרא, מה שמכונה הבנת הנקרא. ושלב אחרון הוא פיתוח של אסטרטגיות קריאה. שלב זה המסיים את התהליך, מתחיל בשנות הילדות המאוחרות.

תנאים לפיתוח הקריאה באופן יעיל

*היבט נירולוגי – מרכזי הריכוז והקליטה במוח חשובים לתהליך הלמידה של הקריאה, לכן חשוב שיהיה אבחון וטיפול למקרים של הפרעות קשב וריכוז.

*היבט קוגניטיבי – אותיות הם סמלים של צלילים, לא ניתן לקרוא בלי יכולת להתייחס לאלמנטים כסמלים, זאת יכולת ההסמלה אצל ילדים, ככל שהיא מתפתחת היא בונה את יכולת הקריאה. [ראה מאמר בנושא זה: שיפור יכולות ויזואליות]

היבט סביבתי – המשפחה ומוסד הלימודים של הילד משפעים על יכולת הילד לפתח את יכולות הקריאה, ככול שיש יותר חשיפה לחומר כתוב, למשל קוראים לילד סיפורים, נותנים לילד לראות חומר כתוב, הגירוי הזה דוחף את הילד לפתח בעצמו יכולות קריאה.

איך מתחילים ללמד את האותיות?

כדי לקורא אות על המוח, לאחסן את צורתה בזיכרון שלו, ולהתאים בין התמונה בזיכרון לאות הכתובה לפניו אותה הוא מנסה לקרוא, ולשלוף את צליל האות עם ניקודה או שמה.

לכן האופן המתאים ללימוד של האותיות יהיה:

  1. אנחנו נקרא את שם האות או הצליל שלה עם הניקוד, וילד יזהה נכונה היכן היא כתובה, ויצביע עליה. ובזה בסיסנו את יכולת זיהוי האות.
  2. בהמשך – הילד בעצמו יקרא את האות, בשמה או בצליל הנכון עם הניקוד. ובזה הוספנו לילד את האימון על שליפת הצליל של האות, וזאת משימה יותר מורכבת לכן התחלנו עם הראשונה.

את שני המהלכים אפשר לבצע בשיעור אחד, הראשון יהיה עקרי יותר בתחילת הלמידה, והשני יהפוך לעיקר השיעור, ככל שנתקדם עם הילד, ויכולתו תגדל.

חשוב גם לתרגל באופן חוויתי את שמות האותיות למשל ע"י שירי אותיות.

Scroll to Top