אפליקציה לדיוק בקריאת אותיות

המטרה: לזהות נכון את האות הנכונה, מתוך אות אחרת הדומה לה
התוצאה: הילד יכול בקלות לזהות נכון את האותיות

Scroll to Top