בסייעתא דשמיא

זהב שלמה - בלכתך בדרך

דברי תורה עבור כל יהודי באשר הוא

נגן וידאו
Scroll to Top