שיפור יכולות שפתיות [ורבליות] – 2

כאשר אנחנו באים לשפר את היכולת הוורבלית של הילד, ראוי לבנות אצלו שתי שיטות הבחנה של העולם הסובב אותו.

  1. ע"י מיון העולם לקטגוריות – לתרגל עם הילד שליפה / זיהוי של כלי תחבורה , כלי מטבח וכו'
  2. ע"י מיון עפ"י תארים של העולם – למשל שלוף / זהה דבר שהוא רך, שיש לו צבע אדום, שהוא ארוך / קצר, הכוונה לתארים של דברים הסובבים אותנו.

דבר נוסף שחשוב לשים לב אליו, שאנחנו מדברים אל הילד לא להשתמש בשפה גנרית, למשל שימוש במילה "שים", כדאי להחליף אותה בביטוי מיוחד לפעולה שמבקשים מהילד לעשות, לכן במקום לומר לילד "שים נעלים" נאמר "תנעל נעליים" , במקום "שים את הכוס על השיש" נאמר "תניח את הכוס על השיש" , במקום "להוריד את הנעליים" נאמר "תחלוץ את הנעליים". כך ילמד הילד פעלים המיוחדים בצורה מדויקת לפעולה המבוקשת ממנו, ויגדיל את אוצר המילים שלו.

הפנמת שימת הלב לדומה ולשונה בין דברים

הציבו לפני הילד תמונות, למשל של כלי כתיבה, נתמקד למשל במחק וטיפקס, מה דומה בהם? נלמד את הילד להשתמש בתבנית "ששניהם…" , ואז מרגלים את הילד לענות, למשל ששניהם מוחקים. ומה שונה בניהם, בתבנית "שהראשון … והשני … . למשל בדוגמא, המחק מוחק את קווי העיפרון , והטיפקס את הקווים של העט. על דרך זאת תרגלו עם הילד, את היכולת להבחין בשונה והדומה, בין דברים שונים.

Scroll to Top