אפליקציה לדיוק בקריאת אותיות

המטרה: לזהות נכון את האות הנכונה, מתוך אות אחרת הדומה לה

התוצאה: הילד יפסיק להתבלבל בין אותיות דומות

Scroll to Top